0

Det finns tillräckligt för allas behov men inte för en enda mans girighet.