0

Från fanatism till barbari är det bara ett steg.