0

Lika lite som jag vill vara slav, vill jag vara herre. Det är min uppfattning om demokrati.