0

Med sanningens kraft har jag erövrat universum.