0

Om du vill bygga ett skepp samla inte ihop människor för att samla trä och dela inte ut uppgifter och arbeten, utan lär dem hellre att längta efter havets oändliga väldighet.