William Golding
De största ideérna är oftast de enklaste.