Winston Churchill
Jag har inget annat att erbjuda än blod, möda, tårar och svett.