Christopher Marlowe
Med sanningens kraft har jag erövrat universum.