Friedrich Nietzsche
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Informacje o autorze
Friedrich Nietzsche

Nietzsche var initialt influerad av bland andra Arthur Schopenhauer, Richard Wagner och Charles Darwin vilka han senare tog kraftigt avstånd från. Han är kanske mest känd för sin idé om övermänniskan och som kristendomens vedersakare – ett av hans mest berömda citat är "Gud är död" (Så talade Zarathustra, I:1). Han förordade en estetisk kultur som ersättning till den kristna självuppoffringen och humanismens moral, varmed han lanserade distinktionen mellan apolloniska och dionysiska ideal. Vetenskapen blev ett av de ämnen han kritiserade hårdast då den hade dödat religionens ursprungliga spirituella betydelse för människan och den romantiska verklighetsflyende konsten. Under slutet av Nietzsches liv blev hans filosofi på modet. Detta användes i Nazityskland trots Nietzsches avsky för antisemitismen, men han är även en viktig influens till Max Weber, Sigmund Freud, Ernst Jünger, Martin Heidegger, Le Corbusier, Wittgenstein, August Strindberg, Derrida, Lyotard, Sartre, Michel Foucault, Per Hüttner och Gilles Deleuze.

Nowo dodane książki
Friedrich Nietzsche (BOOKS)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
Friedrich Nietzsche

0

Gud är död.

Bóg jest martwy.

God is dead.

Bůh je mrtev.

Gott ist todt.

上帝死了。

Бог умер.